Pracownia budowlana

Studio Enviro

Kontrola i odbiór

Instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20kW użytkowanej co najmniej 15 lat, (licząc od daty zamieszczenia na tabliczce znamionowej kotła) które powinny być poddanie przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli...

Projektowanie

Kotłowni: Gazowych Olejowych Biomasę Paliwo Stałe Pompy Ciepła Instalacji  wentylacyjnej i klimatyzacyjnej  oddymiającej i wentylacji pożarowej  wodno-kanalizacyjnej  ogrzewczej i chłodniczej  gazowej  sprężonego powietrza gazów technicznych Projekty instalacji gazowych z butli LPG Sieci zewnętrznych: – kanalizacji...

Przeglądy okresowe

Co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego: -elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, -instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, -instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

Kontrola i odbiór

Instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20kW użytkowanej co najmniej 15 lat, (licząc od daty zamieszczenia na tabliczce znamionowej kotła) które powinny być poddanie przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowanie do funkcji, jaką ma ono spełniać

Projektowanie

Kotłowni:

 • Gazowych
 • Olejowych
 • Biomasę
 • Paliwo Stałe
 • Pompy Ciepła


Instalacji 

 • wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
 •  oddymiającej i wentylacji pożarowej
 •  wodno-kanalizacyjnej
 •  ogrzewczej i chłodniczej
 •  gazowej
 •  sprężonego powietrza
 • gazów technicznych

Projekty instalacji gazowych z butli LPG


Sieci zewnętrznych:

– kanalizacji sanitarnej

– kanalizacji deszczowej

– wodociągowych

Kosztorysowanie sieci i instalacji

– wodociągowych

– gazowych

– kanalizacji sanitarnej

– kanalizacji deszczowej

– ogrzewczych i chłodniczych