Pracownia budowlana

Studio Enviro

Kontrola i odbiór

Instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20kW użytkowanej co najmniej 15 lat, (licząc od daty zamieszczenia na tabliczce znamionowej kotła) które powinny być poddanie przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli...
Czytaj dalej "Kontrola i odbiór"

Projektowanie

Kotłowni: Gazowych Olejowych Biomasę Paliwo Stałe Pompy Ciepła Instalacji  wentylacyjnej i klimatyzacyjnej  oddymiającej i wentylacji pożarowej  wodno-kanalizacyjnej  ogrzewczej i chłodniczej  gazowej  sprężonego powietrza gazów technicznych Projekty instalacji gazowych z butli LPG Sieci zewnętrznych: – kanalizacji...
Czytaj dalej "Projektowanie"

Przeglądy okresowe

Co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego: -elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, -instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, -instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...
Czytaj dalej "Przeglądy okresowe"

Najnowsze realizacje