– wodociągowych

– gazowych

– kanalizacji sanitarnej

– kanalizacji deszczowej

– ogrzewczych i chłodniczych