Kierownik Budowy, Kierownik Robót – Do czego jest potrzebny ? 

jest niezbędny przy wszystkich obiektach oraz robotach budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę , sieciach: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, ale także przy budowanych na podstawie zgłoszenia instalacjach zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

      Inspektor nadzoru

  •  reprezentowanie inwestora na budowie,
  • sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych,
  •  przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  •  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, 
  • kontrolowanie rozliczeń budowy, na żądanie inwestora.

 

Komplektowo 15% TANIEJ

Projekt z nadzorem
PLN Do uzgodnienia
  • Wykonanie projektu
  • Zgłoszenie w ogranie administracyjnym
  • Nadzór i Odbiór
POLECAMY !