– Nadzór inwestorski

– Doradztwo techniczne

– Kierowanie robotami budowlanymi takimi jak sieci i instalacje:

                cieplne,

                wentylacyjne

                gazowe

                wodociągowe

                kanalizacyjne

– Przeglądy instalacji

– Prowadzenie książek obiektów

– Audyty energetyczne i remontowe

– Kosztorysowanie

– Ekspertyzy

– Inwentaryzacje budynków

– Opinie budowlane

– Odbiory kotłowni

– Projektowanie sieci i instalacji