instalacji:

– wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

– oddymiającej i wentylacji pożarowej

– wodno-kanalizacyjnej

– ogrzewczej i chłodniczej

– gazowej

– sprężonego powietrza

– gazów technicznych

przyłączy:

– wodociągowych

– kanalizacyjnych

sieci:

– kanalizacji sanitarnej

– kanalizacji deszczowej

– wodociągowych