Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Etap III Gmina Czermin

 
Wbudowane oczyszczalnie typu PRIMAtech-E SBR zgodne z 

normą PN EN 12566-3 2005+A2:2013 

Za łączną kwotę: 1 294 998,93 zł brutto

Drenaż rozsączający

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turek – w systemie zaprojektuj wybuduj

 
Zaprojektowane i wybudowane  160 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków typu 
Euromatic ST zg. z normą PN EN 12566-3 2005+A2:2013 

Za łączną kwotę: 2 799 480,00 zł brutto

Drenaż rozsączający