Obowiązek wykonania przeglądów budowlanych wynika z Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Ponadto przeglądy powinny uwzględniać wszystkie wymagania szczególne dotyczące wbudowanych elementów (instalacji i urządzeń) określone w pozostałym prawodawstwie oraz normach odnoszących się do poszczególnych kategorii obiektów budowlanych.

Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (mieszkalne wielorodzinne, biurowe, usługowo-handlowe, użyteczności publicznej, hotelowe, konferencyjne, sportowe, rekreacyjne, służby zdrowia, kultury, nauki i oświaty, kultu religijnego, cmentarze, przemysłowe, logistyczne, magazynowe, służące gospodarce rolnej oraz infrastrukturalne takie jak place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, obiekty związane z transportem wodnym oraz służące nawigacji wodnej, obiekty lotniskowe) z wyjątkiem obiektów mieszkalnych jednorodzinnych (w tychże należy wykonywać jedynie przeglądy 5 letnie).

Zapraszamy do współpracy

Więcej informacji na stronach :